Opony
21.12.2017
  • Opony należy przechowywać pionowo, ponieważ mogą ulec odkształceniu
  • Całe koła mogą leżeć jedne na drugich w słupkach
  • Zarówno same opony, jak i całe koła należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym
  • Ciśnienie w przechowywanych oponach powinno być takie samo, jak podczas eksploatacji
Opony zajmują dużo miejsca, a całe koła są dodatkowo dość ciężkie. Już samo przewożenie kół czy opon samochodem osobowym stanowi wyzwanie. Jeśli dodatkowo nie mamy dużego garażu, w którym letnie opony mogą spędzić zimę, a zimowe przeczekać lato, pojawia się problem.

Na balkonie? Lepiej nie!

O ile trzymanie kół czy też opon w suchej piwnicy to nie najgorszy pomysł, o tyle składowanie ich na balkonie to bardzo złe rozwiązanie. Latem opony są narażone na działanie słońca - długa ekspozycja na bezpośrednie działanie promieni słonecznych sprawia, że guma parcieje, sztywnieje oraz pokrywa się siecią miniaturowych pęknięć. Taka opona, nawet jeśli ma głęboki bieżnik, traci swoje właściwości. Ponadto ogumienie przechowywane na słońcu może już po dwóch, trzech sezonach nadawać się do utylizacji! A co oponom czy całym kołom przechowywanym na balkonie grozi zimą? Przede wszystkim wilgoć, narażenie na niskie temperatury, do których mieszanka letnia nie jest przystosowana, w ekstremalnych sytuacjach dochodzi do tego uszkodzenie spowodowane zamarzaniem wody w oponach lub na styku opony i obręczy. Należy podkreślić, że wspomnianych problemów nie rozwiązuje przykrycie opon np. folią - może ono jedynie zmniejszyć straty.

W garażu

Przed odstawieniem kompletnych kół czy samych opon należy je wcześniej umyć (szczególnie ważne w przypadku opon zimowych, mających często kontakt z solą drogową), osuszyć i dopompować. Ważne, żeby składować je w miejscu, które nie ma kontaktu z paliwem, smarami, wodą, wysoką temperaturą (nie powinny stać np. przy piecu albo kaloryferze) oraz silnym mrozem (optymalna temperatura przechowywania opon to od -5 do 30 stopni Celsjusza). Opon nie powinno się stawiać w pobliżu spawarek i innych urządzeń generujących iskry czy też wyładowania elektryczne - takie urządzenia wytwarzają ozon, który przyspiesza starzenie gumy.
Prawidłowo przechowywana opona właściwie nie ulega starzeniu - w kolejnym sezonie powinna wyglądać i mieć takie same właściwości jak w chwili, gdy pozostawiamy ją na „odpoczynek”.

W serwisie

Najwygodniejszym oraz obiektywnie najlepszym miejscem do przechowywania opon i całych kół jest zakład wulkanizacyjny, w którym zlecamy wymianę. W takiej sytuacji odpada nam konieczność czyszczenia opon, transportowania ich oraz znalezienia bezpiecznego miejsca do przechowywania. Profesjonalne serwisy magazynują opony w zamkniętych pomieszczeniach (z reguły bez okien), na stojakach, a całe koła - na suchej powierzchni, wolnej od smarów i innych substancji ropopochodnych. Oczywiście, opony warto powierzyć sprawdzonemu serwisowi.