ZEROemisyjność
18.11.2021
  • Już dziś stosowane nowoczesne polimerowe mieszanki pozwoliły na obniżenie oporów to-czenia opon przy radykalnym wydłużeniu ich trwałości
  • Wkrótce można spodziewać się wprowadzenia do sprzedaży wersji opon o znacznie zwięk-szonym przebiegu bez pogorszenia innych parametrów istotnych dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. W dużej mierze już to się dzieje
  • Koncepcja Green Concept przewiduje m.in. wykorzystanie w produkcji opon materiałów pochodzących z przetworzenia butelek PET
  • W oponach Green Concept specjalny pas bieżnika może być wielokrotnie odnawiany

Około 20-30 proc. emisji związanych ze spalaniem paliwa jest powodowanych przez opony, a tymczasem do 2030 roku poziom emisji z transportu ma być zmniejszony o 60 procent w odnie-sieniu do roku 1990. Do 2050 roku ma być osiągnięta neutralność emisyjna. To dla producentów ogumienia samochodowego ogromne wyzwanie. Continental już dziś może mówić o wielkich suk-cesach związanych z ograniczaniem negatywnego wpływu opon na środowisko, tymczasem jednak trwają prace nad prawdziwą „zieloną rewolucją” dotyczącą zarówno produkcji, jak i eksploatacji opon samochodowych.
 
Dobre opony – możesz oszczędzać już dziś!

W przypadku samochodów spalinowych niski opór toczenia opon oznacza po pierwsze, niższą emisję spalin, a po drugie, niższe koszty paliwa. W przypadku aut z napędem elektrycznym naj-bardziej odczuwalną przez użytkownika korzyścią jest wydłużenie zasięgu. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki – energooszczędne, a jednocześnie trwałe i bezpieczne opony są dostępne już dziś! Przykładem takiego ogumienia jest Continental EcoContact 6, która wykorzystuje polimero-wą mieszankę Green Chili 2.0 zmniejszającą tarcie w kontakcie z nawierzchnią. Opona ta jest sze-roko wykorzystywana jako fabryczne wyposażenie samochodów elektrycznych i hybrydowych. W zależności od rozmiaru ten model opony może pochwalić się spełnianiem kryteriów A-A w konku-rencjach podawanych na etykiecie opony: EcoContact 6 spełnia najwyższe kryteria energoosz-czędności, a jednocześnie spełnia wymagania kategorii „A” w hamowaniu na mokrej nawierzchni. Nowoczesna mieszanka polimerowa odporna na ścieranie pozwoliła na obniżenie wysokości bież-nika nowej opony, a jednocześnie opona jest niezwykle trwała! To idealna opona do samochodów elektrycznych, ale też dla aut z oszczędnymi napędami spalinowymi!


 
Green Concept – ile waży opona?

Jeśli tradycyjna opona waży 12,5 kg, to waga opony Green Concept o identycznym rozmiarze, zaprezentowanej przez Continental na ostatnich targach IAA Mobility, to zaledwie 7,5 kg! Conti Green Concept to rewolucja zarówno w kwestii wytwarzania opony jak i jej właściwości.
Opona Green Concept wykonana jest w 35 proc. z materiałów odnawialnych i w 17 proc. z mate-riałów pochodzących z recyklingu. Materiały odnawialne w tym przypadku to kauczuk naturalny wyprodukowany z mniszka lekarskiego, krzemian z popiołu z łusek ryżu oraz oleje i żywice ro-ślinne. Taka koncepcja opony prowadzi do znacznej redukcji zużycia materiałów opartych na ro-pie naftowej.

Materiały pochodzące z recyklingu to odzyskana stal i sadza, a także (co jest nowością w branży) poliester pochodzący z przetworzonych butelek plastikowych, z którego wykonany jest karkas opony. Ponadto (te materiały wykorzystuje się już dziś) Green Concept wykorzystuje kauczuk po-chodzący z recyklingu.


 
Conti Green Concept: wygląda inaczej i działa inaczej!

Opór toczenia Conti Green Concept jest niższy o 25 proc. w stosunku do wymagań klasy A zgod-nej z europejskim systemem oznaczeń na oponach. Bieżnik wykonany w 100 proc. z naturalnego kauczuku Taraxagum zapewnia większy margines bezpieczeństwa niż analogicznej wysokości bieżnik tradycyjnej opony, zaś nieuszkodzony karkas może być wykorzystywany wielokrotnie – regeneracja opony jest szybka i niskokosztowa. Zielony kolor linii bazowej bieżnika oznacza przejście od bieżnika do karkasu – wtedy najwyższy czas na nowy bieżnik!

Trzykrotne odnowienie bieżnika zmniejsza o połowę ilość materiału użytego do produkcji karkasu w przeliczeniu na całkowity przebieg opony.

Conti Green Concept to opona przyszłości, ale elementy tej technologii będą wprowadzane już naprawdę niedługo. Continental planuje już wkrótce rozpocząć wykorzystywanie poliestru uzy-skanego z przetworzenia zużytych butelek PET – do produkcji jednej opony można zużyć 15 bute-lek wykonanych z tego materiału, co z jednej strony obniża zużycie innych materiałów, a z drugiej przyczynia się do wykorzystania odpadów.

Continental zamierza do 2050 roku produkować swoje opony w 100 proc. z materiałów wytwarza-nych w sposób zrównoważony, osiągając najpóźniej do tego czasu pełną neutralność klimatyczną.